Školní parlament

Školní parlament v nové podobě pracuje na naší škole druhým rokem a jeho členy jsou prozatím žáci 2. stupně.

Cílem je získat a upevnit kompetence k řešení problému, sociální a komunikativní. Zapojit se aktivně do dění školy a podílet se na realizaci vybraných aktivit.

Členové parlamentu s podporou učitelů připravují rozhlasové relace k významným výročím státu či školy, organizují přestávkové aktivity, tematické dny a podílí se na spoluorganizaci vybraných školních akcí.

Zápisy ze schůzek členů parlamentu jsou řazeny podle měsíců a jsou vkládány vždy na konci kalendářního měsíce.

Od ledna 2019 se na řízení schůzek podílí sami členové za dohledu a pomoci vedoucí kroužku.