Konzultační hodiny pracovníků ŠPP

VEDOUCÍ ŠPP Mgr. Alena Heřmánková  
VÝCHOVNÝ PORADCE
KARIÉROVÝ PORADCE
Mgr. Alena Heřmánková čtvrtek 15:00 - 16:00
SPECIÁLNÍ PEDAGOG Mgr. Barbora Neveselá čtvrtek 15:00 - 16:00
METODIČKA PREVENCE Mgr. Jitka Hejzlarová žáci: čtvrtek 9:20 - 10:00
zákonní zástupci: po předchozí domluvě
SPECIÁLNÍ PEDAGOG Mgr., Ing. Antonín Všetička čtvrtek 15:00 - 16:00
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG Mgr. Ondřej Mikauš čtvrtek 14:00 - 16:00
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG Mgr. Petr Davídek čtvrtek 13:00 - 15:00

 

V uvedené konzultační hodiny jsou pracovníci ŠPP přítomni, ale je vhodné se telefonicky nebo e-mailem domlouvat, aby se v určitou dobu nesešlo více zájemců.