Školní akce ve školním roce 2019/2020

Vánoční jarmark:

17. 12. 2019

Školní ples:

7. 3. 2020

Dny otevřených dvěří:   23. 10. 2019

 

 

 5. 2. 2020

 

Zápis do 1. tříd šk.roku 2020/2021 22. - 23. 4. 2020

Zahradní slavnost: 

29. 6. 2020

 

6. 12. 2018

 

Mimoškolní vícedenní akce

Školy v přírodě
Školy v přírodě 1. - 5.  třídy: duben – červen 2020
     
6. třídy
   
6.A Adaptační kurz  9. 9. - 11. 9. 2019 
6.B Adaptační kurz 10. 9. - 12. 9. 2019
6.C Adaptační kurz 11. 9. - 13. 9. 2019
6.A, 6.B, 6.C Ochrana člověka  16. 6. - 19. 6. 2020
  za mimořádných událostí
     
7. třídy    
7.A, 7.B Lyžařský kurz 20. 1. - 24. 1. 2020
  Kurz environmentální výchovy 1. 6. - 5. 6. 2020
     
8. třídy    
8.A, 8.B Vodácký kurz 15. 6 - 19. 6. 2020
     
9. třídy    
9.A, 9.B Cyklistický kurz 1. 6. - 5. 6. 2020