Vážení rodiče,

V souladu s plánem školy přecházíme od 1. února 2016 na ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU.  Od 2. pololetí budeme elektronickou žákovskou knížku využívat k informování zákonných zástupců o známkách, chování a docházce žáků a sdělování provozních informací.

Používání elektronické žákovské knížky je závislé pouze na připojení k internetu (zadáte adresu www.iskola.cz/zshudcova35) a na znalosti vlastních přihlašovacích údajů (login a heslo), které Vám přinesou domů děti ze školy. Odkaz na elektronickou žákovskou knížku včetně návodu na používání najdete na webových stránkách školy www.zshudcova.cz

K omlouvání absence žáků, k urgentním sdělením a k potvrzování kontroly elektronické žákovské knížky bude nadále sloužit omluvný list v papírové podobě.  

Pokud některý zákonný zástupce nemá možnost připojení na internet, domluví se s třídním učitelem dítěte na formě předávání informací.

    Mgr. Jakub Cimala

    ředitel školy

Informace, které najdete v elektronické žákovské knížce po přihlášení na adrese www.iskola.cz/zshudcova35 nebo přes odkaz Žákovská knížka na www.zshudcova.cz

  • na hlavní stránce vidíte rozvrh hodin Vašeho dítěte, jeho známky za poslední týden a sdělení  učitelů. Novinky v dolní části stránky nepročítejte – týkají se pouze aplikace www.iskola.cz .
  • záložka Hodnocení" nabízí přehled prospěchu, pochval a kázeňských opatření – vždy po rozkliknutí - záložka Rozvrhy" obsahuje rozvrhy všech tříd v týdenním nebo denním režimu
  • záložku Docházka" nebudeme zpočátku využívat v plném rozsahu. Bude sloužit pro Váš přehled o zameškaných hodinách dětí. Na omlouvání absence ale budeme používat Omluvný list v papírové podobě. Plné využívání záložky „Docházka" čeká na zavedení elektronické třídní knihy.
  • záložky „Výpůjčky", „Tisk", „Zkušební plán", „E-learning", „Domácí úkoly" a „Testy" zpočátku nebudeme využívat, proto je nemusíte sledovat. 
  • záložka Komunikace" ukazuje aktuální sdělení rodičům. U některých sdělení budete žádáni o potvrzení o přečtení.  Tato sdělení vidíte i na své hlavní stránce.
  • Současná legislativa neumožňuje jednotlivé známky verifikovat, proto kontrolu elektronické žákovské knížky potvrzují měsíčně zákonní zástupci dětí podpisem v Omluvném listu.                             

Pozor - po cca 20 minutách nečinnosti Vás systém automaticky odhlásí. Při opětovném přihlašování se objeví za loginem a heslem i políčko označené „škola“ – tam je potřeba zadat: zshudcova35 nebo znova zadat celou adresu www.iskola.cz/zshudcova35 a přihlásit se loginem a heslem.

Po přihlášení do systému www.iskola.cz/zshudcova35 podle obdržených přihlašovacích údajů si můžete sami změnit přihlašovací heslo. V pravém horním rohu rozliknete políčko se svým jménem, vyberete možnost „Nastavení“ a zadáte 2x nové heslo. Ve spodní části si doplníte kontaktní údaje a nesmíte zapomenout vpravo dole změny potvrdit. Pokud zapomenete heslo, musíte se obrátit na školu a dostanete heslo nové.