Distanční výuka

Vážení rodiče,

vedení školy podporuje učitele v různorodých formách vzdělávání včetně aktuálních forem online výuky. Dovolte nám, abychom Vám popsali celý systém distanční výuky na naší škole, včetně dalších nabídek pomoci.

Informace k online výuce pro žáky 1. – 3. třídy

Žákům 1. a 2. třídy byl tento týden zřízen také školní Google účet. Přihlašovací údaje byly na EŽK poslány rodičům, kteří se následně přes účty svých dětí budou přihlašovat do systému. 

Rodičům budou i nadále zasílány týdenní plány a učivo s tím, že bude nabídnuta i možnost online hodin, které však budou dobrovolné. Pokud někdo z rodičů a jejich dětí bude mít zájem o uvedené hodiny, bude s ohledem na věk dítěte vhodná i přítomnost rodiče. Online hodina bude většinou realizována prostřednictvím Google Meet pro skupinky cca 2-3 žáků a jejich rodičů a to jedenkrát za týden. Vyučující se s jednotlivými rodiči domluví na harmonogramu hodin, které se mohou dle dohody realizovat i v odpoledních hodinách. Vše je tedy o vzájemné domluvě třídního učitele a rodiče. 

Informace k online výuce žáků 4. – 9. třídy

Běžné úkoly do výuky umisťujeme na sdílený disk: bit.ly/hudcova+kód třídy (např.: bit.ly/hudcova6a). Pro online výuku využíváme službu Google Classroom, Google Meet, případně další aplikace, proto jsme každému žákovi zřídili školní Google účet, který by měli žáci při online výuce využívat. Pokračovat ve využívání školních účtů bychom chtěli i při běžné výuce.

Žák se ke svému Google účtu přihlašuje přes e-mail v podobě jmeno.prijmeni@zshudcova.cz a přes heslo, které mu bylo zasláno 17. 3. 2020 na elektronickou žákovskou knížku (EŽK). Problém nastal u žáků, kteří svůj přístup do EŽK zapomněli a začali se do online programů přihlašovat z jiných Google účtů. To způsobilo následné nejasnosti, zmatky a zdánlivou nesystémovost. Proto budeme vyžadovat pouze používání školních účtů. A proč je nutné znát přihlašovací údaje do EŽK v souvislosti se založením Google účtů? Využití EŽK ke kontaktování žáků bylo jedinou jednoduchou možností, jak každému z 520 žáků vygenerovat a odeslat jedinečné heslo.

Žák, který zapomněl přihlašovací údaje do EŽK, v současné době nemůže používat ani školní Google účet. Vyžádá si proto přihlašovací údaje u třídní(ho) učitele(ky), přihlásí se na EŽK a ve složce označené jako poštovní obálka najde vše podstatné pro zřízení svého Google účtu.

 

Obecné pokyny k distanční výuce v období vyhlášení nouzového stavu

  • Distanční výuka je nová pro učitele i žáky, všichni se ji za pochodu učíme a snažíme o optimální podobu, buďme k sobě tolerantní.
  • Učitelé připravují žákům učivo na každý týden a rozpis úkolů ukládají na Google disk (viz výše) do složky třídy. V případě 1. až 3. ročníku komunikují učitelé s rodiči i prostřednictvím EŽK.
  • Na disku najdete novou látku, procvičování učiva, upozornění na videochaty k probíraným tématům i doporučené úkoly v obvyklém rozsahu, který žáci mohou zvládnout. Rozsah učiva a případné termíny k odevzdání si určuje každý(á) učitel(ka) sám(a).
  • Na sdíleném disku se můžete podívat i na rozpis výuky přes Google Meet na celý aktuální týden.
  • Úkoly do distanční výuky jsou určeny primárně žákům, pokud chce vyučující oslovit rodiče, využije komunikaci v EŽK.
  • Důraz klademe na „hlavní předměty“, předměty výchovné ale také rozvíjí a utváří osobnost každého člověka a mají své místo ve vzdělávání.
  • Pokud nemá žák možnost výuku zadanou formou absolvovat, může se individuálně domluvit na jiných formách domácí přípravy s vyučujícími nebo třídními učiteli.
  • Individuální pomoc žákům, kteří jsou ze školy zvyklí na podporu při výuce, nabízíme pomoc asistentek pedagoga v časech, které jsou v rozpisu videokonferencí označeny jako doučování. Na doučování se nemusíte předem domlouvat, stačí se přihlásit ke konkrétnímu videochatu. Kód videochatu je v komunikaci na EŽK.
  • Speciální pedagožka nabízí individuální pomoc s výukou (pište na  nevesela@zshudcova.cz)
  • Školní psycholog nabízí své služby žákům i rodičům (davidek@zshudcova.cz a 607 006 497).

 

Dotazy, nejasnosti a připomínky k distanční výuce na ZŠ Hudcova, prosím, řešte s konkrétními vyučujícími, případně s vedením školy (kontakty jsou na www.zshudcova.cz/zamestnanci)

 

Na úplný závěr zdůrazňujeme, že se jedná o mimořádnou dobu, kdy se bez vzájemné spolupráce mezi rodičem a učitelem při výuce neobejdeme. Pevně věříme, že vše společně s Vašimi dětmi zvládneme.

 

Děkujeme za pochopení. S úctou a přáním pěkných dnů v nelehké době

                                                                               vedení ZŠ Brno, Hudcova 35